Szkoda na osobie

Wypadki chodzą po ludziach i każdemu może przytrafić się coś złego. A kiedy to się zdarzy, to chcę odzyskać zdrowie. Bo ono musi mi służyć do końca i nie ma swojej ceny. Jeśli za wypadek odpowiada sprawca wypadku albo firma ubezpieczeniowa w której sprawca ma OC – to oni powinni wynagrodzić wszystkie szkody. Taka zasada wynika z Kodeksu cywilnego, a konkretnie z art. 444 § 1 KC, jeśli zachodzi tzw. „szkoda na osobie”. Przykładowo chodzi o utratę ręki lub nogi, złamanie kości, dolegliwości układu nerwowego, krwionośnego, kręgosłupa, wzroku, stłuczenie i szereg innych konsekwencji wypadków, jakimi zajmuje się kancelaria. Podane przykłady obrazują tzw. uszkodzenia ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia.

Przepisy prawa

Zgodnie z art. 444 § 1 KC

„§ 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.”

Odszkodowanie za koszty opieki

Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia może mieć wiele poważnych skutków. Np. koszty leczenia, zniszczone przedmioty, utrata zarobków, cierpienie, poczucie krzywdy itp. Kancelaria zajmuje się tymi wszystkimi sprawami.

Tutaj skupiam się na tym, że jedną z konsekwencji wypadku może być utrata przez poszkodowaną możliwości samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb.

Poszkodowany doznał złamania ręki – i przez pewien czas nie może samemu przygotowywać sobie posiłków, myć się, ubierać itp. Ma złamaną nogę i potłuczenia – i nie może sam jeździć do przychodni na badania, ubierać się, robić zakupów itp. Doznał urazu kręgosłupa – i musi leżeć w szpitalu a w domu prowadzić ostrożny tryb życia. Jest wtedy jeszcze bardziej zależny od pomocy innych osób niż w poprzednich przykładach. W wielu przypadkach poszkodowana potrzebuje opieki innych osób, żeby normalnie funkcjonować.

Odszkodowanie z art. 444 § 1 KC obejmuje wszelkie koszty wynikłe z doznanej przez poszkodowaną szkody na osobie. Także koszty opieki nad osobą poszkodowaną.

Odszkodowanie za opiekę osób bliskich

Wszyscy wiemy, że opiekę można sobie kupić za pieniądze. Ale nie każdego na to stać. I nie każdy chce oddawać się w ręce obcych osób, kiedy ma wokół siebie bliskich.

Tymi sprawami zainteresował się Rzecznik Finansowy, zadając Sądowi Najwyższemu mniej więcej takie pytanie:

„Czy poszkodowany może żądać odszkodowania wynikającego z konieczności opieki, której osoby bliskie podejmują się nieodpłatnie, kierując się troską o stan zdrowia i samopoczucie osoby poszkodowanej a czasem także brakiem środków na zatrudnienie opiekuna? Mowa o osobach, które w związku z opieką nad chorym nie zrezygnowały z pracy (i nie utraciły zarobku), ale w opiekę włożyły swój czas i poświęciły wysiłek?”

W odpowiedzi na to pytanie Sąd Najwyższy uznał, że:

„Poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się na podstawie art. 444 § 1 KC odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie.” (Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 22 lipca 2020 r., sygnatura akt III CZP 31/19).

Dla jasności podkreślam, że osoby bliskie mogą, ale nie muszą opiekować się bezpłatnie poszkodowanym. Poszkodowany może też korzystać z płatnej opieki bliskich oraz obcych osób. Np. płatnych sprzątaczy, pomocy domowych, rehabilitantów, opieki w domu opieki itp.  Ważne jest, żeby w zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela oraz w pozwie do sądu, dobrze uzasadnić żądanie odszkodowania.

Podsumowanie

Doznałaś tzw. szkody na osobie, jak np. utrata kończyny, złamanie kości, uraz itp. Wskutek tego twoje możliwości samodzielnego zaspokajania potrzeb były ograniczone. W takim przypadku należy Ci się odszkodowanie obejmujące wartość uzyskanej przez ciebie opieki. Nawet jeśli była to opieka osób bliskich którym za opiekę nie zapłaciłeś ani grosza.   Wypłaty odszkodowania musi dokonać sprawca wypadku albo firma ubezpieczeniowa w której sprawca ma swoje OC.

Przepisy i wyrok sądu opracował radca prawny Sławomir Wójcik.

Możesz próbować radzić sobie z adwokatem firmy ubezpieczeniowej lub sprawcy. Skorzystaj z mojej wiedzy i prawniczego doświadczenia w takich sprawach. Osoby zdecydowane bronić swoich praw zapraszam do kontaktu.

Polecamy Państwa uwadze także: