Gwarancja usług

 

Wybierając usługi prawne Kancelarii Wójcik otrzymujesz w standardzie następujące gwarancje:

 

Gwarancja zrozumiałej porady – sprawę przedstawiamy w sposób przystępny i zrozumiały.

Gwarancja rzetelność – Twoją sprawę poprowadzi prawnik z uprawieniami do zawodu i wieloletnim doświadczeniem

Gwarancja „na czasie” – pracujemy na aktualnych aktach prawnych. Jesteśmy na bieżąco z często zmieniającymi się przepisami.

Gwarancja „paragrafu” – w ramach Twojej sprawy przedstawiamy podstawy prawne, które mają dla niej zastosowanie. Wskazujemy właściwe paragrafy, na które należy się powołać.

Gwarancja reprezentacji – w trudnych chwilach reprezentujemy naszych klientów. Do sądu stawiamy się przygotowani i w umówionym terminie. Nie będziesz sam.

Gwarancja wolności wyboru – my prezentujemy możliwe wybory i ich konsekwencje w Twojej sprawie – Ty decydujesz.

Gwarancja terminowości – dotrzymujemy ustalonych terminów. W przypadku siły wyższej informujemy z wyprzedzeniem o zaistniałych zmianach.

Gwarancja ceny – znasz cenę podstawowej porady, a pozostałe usługi sprawdzisz w cenniku

Gwarancja poufności – Radcowie prawni są obowiązani prawem zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z udzieleniem pomocy prawnej, a ten obowiązek nie jest ograniczony w czasie.

Bezpieczeństwo danych – Twoje dane i dokumenty są przechowywane zgodnie ze standardami RODO i
zasadami zawodu radcy prawnego.

Ubezpieczenie OC – 250 000 EUR to rozszerzona suma gwarancyjna ubezpieczenia każdego radcy prawnego w Kancelarii Wójcik. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które pokrywa szkody klientów powstałe w następstwie działania lub zaniechania radcy prawnego przy wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, polegających w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.