Czy śmierć drugiego pilota zwalnia z wypłaty odszkodowania pasażerom?

Feralny lot

17 lipca 2019 r. samolot TAP Portugal miał odlecieć o 6:05 ze Stuttgartu do Lizbony. Jednak o 4:15 drugi pilot został znaleziony martwy w hotelu. Załoga uznała, że jest niezdolna do lotu, który został odwołany. Zastępcza załoga odleciała z pasażerami o 16:40.

Odmowa odszkodowania za lot

Linie lotnicze odmówiły wypłaty odszkodowania. WG linii TAP Portugal niespodziewana śmierć drugiego pilota stanowi nadzwyczajną okoliczność zwalniającą przewoźnika lotniczego z obowiązku wypłaty odszkodowania.

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał inaczej

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 11 maja 2023r. uznał, że odwołanie lotu z powodu niespodziewanej śmierci drugiego pilota nie zwalnia przedsiębiorstwa lotniczego z obowiązku wypłaty odszkodowania pasażerom.

Taka śmierć, choć tragiczna, nie stanowi „nadzwyczajnej okoliczności”. Jest ona wpisana w normalne wykonywanie działalności przedsiębiorstwa lotniczego. Podobnie jak niespodziewana choroba mogąca dotknąć niezbędnego członka załogi. Z prawnego punktu widzenia taka niespodziewana śmierć nie różni się od sytuacji, w której lot nie może zostać wykonany ze względu na niespodziewaną chorobę członka załogi na krótko przed odlotem. Zatem to właśnie sama nieobecność, a nie dokładna medyczna przyczyna tej nieobecności, stanowi zdarzenie wpisane w normalną działalność przewoźnika. Dlatego przy planowaniu załóg i rozkładu czasu pracy swojego personelu przewoźnik musi liczyć się z wystąpieniem takich nieprzewidzianych sytuacji.

Podsumowanie

W konsekwencji Trybunał Sprawiedliwości uznał, że przewoźnik lotniczy ma obowiązek wypłaty odszkodowania pasażerom.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 maja 2023r. w sprawach połączonych od C-156/22 do C-158/22 | TAP Portugal (Śmierć drugiego pilota). KOMUNIKAT PRASOWY nr 78/23, Luksemburg, 11 maja 2023 r.

Sprawę opracował radca prawny Sławomir Wójcik.

Skorzystaj z mojej wiedzy i prawniczego doświadczenia w takich sprawach. Osoby zdecydowane bronić swoich praw zapraszam do kontaktu.

Polecamy Państwa uwadze także: