Umowy w handlowe

 

Przygotowane przez Kancelarię Wójcik umowy, to bezpieczeństwo Twojej firmy dziś i w przyszłości.

W obrocie gospodarczym nieustanie dochodzi do zawierania umów pomiędzy zainteresowanymi stronami, to nieodłączny element prowadzenia biznesu. Każdy przedsiębiorca ma do czynienia z różnorodnymi umowami, w których po obu stronach mogą występować profesjonale podmioty, instytucje państwowe, indywidualni  klienci oraz osoby prywatne. Bez pomocy prawnej, w labiryncie zawiłych przepisów i dynamiczne zmieniającego się otoczenia łatwo o błędy, a te mogą przynieść istotne problemy prawne i w ślad za nimi straty finansowe. Zadbaj o to, aby umowa spełniała wszystkie wymogi formalne, a także niezbędne elementy zgodne z intencją stron. Profesjonalnie sporządzona umowa to gwarancja bezpieczeństwa interesów stron umowę zawierających w przypadku ewentualnego sporu. Należy pamiętać, że polskie prawo wyróżnia w przepisach Kodeksu Cywilnego umowy o ściśle określonym schemacie i zaliczamy do nich tzw. umowy nazwane, oraz umowy nienazwane, które w myśl swobody umów zgodnie z treścią Art. 353¹ Kodeksu Cywilnego pozwalają w  swobodny sposób kształtować ustalenia umowne, jednak w granicach obowiązującego prawa.

 

Zakres pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię Wójcik to:

 • Przygotowanie umowy

Na podstawie intencji stron umowy, ze szczególnym uwzględnieniem interesów naszego Klienta formułujemy umowę, będącą zapisem i gwarantem bezpieczeństwa Twojej firmy. Profesjonalne przygotowanie umowy przez doświadczonego radcę prawnego umożliwia już na etapie ustalania i negocjacji postanowień umowy, należytą ochronę firmowych interesów. Nasze doświadczenie pozwala przewidzieć konsekwencje, które umowa może przynieść w przyszłości. Wprowadzenie do zapisów  odpowiednich zabezpieczeń, takich jak np. akt notarialny, poddanie się dobrowolnej egzekucji przez dłużnika, kaucja na zabezpieczenie, akredytywa, czy weksel in blanco, zwiększa pewność rzetelnej realizacji wykonania umowy, a w przypadku braku rzetelności w postępowaniu drugiej strony umowy pozwala na szybsze i skuteczniejsze egzekwowanie swoich praw, często chroniąc firmę przed utratą pieniędzy, czy reputacji.

Na etapie konstruowania woli stron w procesie przygotowania umowy zapewniamy  również przygotowanie listów intencyjnych w sytuacji osiągnięcia porozumienia co do intencji  stron kontraktu, opracowanie umów przedwstępnych.

 

 •  Analiza umowy

Zamierzasz zawrzeć umowę lub już umowę realizujesz? Chcesz upewnić się, czy właściwe zabezpieczyłeś swoje prawa? Zleć naszej kancelarii analizę zawartej umowy.

Uwzględniając obowiązujące przepisy prawa oraz wieloletnią praktykę naszej kancelarii otrzymasz rzetelną opinię prawną wskazanej umowy, z omówieniem wynikającego z niej zobowiązania i przysługujących stronom praw.  Przedstawiamy propozycję zmian istniejącego już kontraktu z uwzględnieniem interesu naszego klienta. Otrzymujesz rekomendację właściwych rozwiązań.

 

 • Negocjacje umów

Z doświadczenia wiemy, że najtrudniejszym etapem zawierania/zmiany umowy jest etap negocjacji. Niesie on ze sobą spory ładunek emocjonalny, który często przyczynia się do poważnych konsekwencji, znajdujących odzwierciedlenie w zawartej pod wpływem emocji umowie. Mając taką perspektywę, proponujemy bezpośrednią reprezentację Twojego biznesu podczas negocjacji kontraktu przez doświadczonego radcę prawnego w roli pełnomocnika. Nasza obecność jest nieoceniona w przypadku ewentualnego sporu związanego z realizacją lub zakończeniem umowy. Nasze doświadczenie zdobyte podczas ponad 22 lat praktyki zdecydowanie przeważa szalę podczas negocjacji stronę Twojej firmy, pozwalając właściwie ułożyć stosunki umowne. Profesjonalna pomoc prawna na każdym etapie negocjacji to bezpieczeństwo prawne i w zasadzie standard dzisiejszego biznesu.

Możesz na nas liczyć na nasze osobiste wsparcie przy zawarciu, zmianie, rozwiązywaniu, czy odstąpieniu od umowy.

 

 • Spory pomiędzy stronami umowy, reprezentacja przed Sądami i urzędami

Profesjonalnie reprezentujemy przedsiębiorców w sytuacji sporów przed sądowych lub sądowych dotyczących zobowiązań wynikających z umowy. Najczęstsze sprawy w naszej praktyce opierały się o niewłaściwe wykonanie umowy, nie wykonie umowy, nieważność i bezskuteczność  umowy, brak zapłaty za wykonaną umowę.

 

Ponad 22 -lata doświadczenia Kancelarii Wójcik jest gwarantem rzetelnej i praktycznej pomocy prawnej dla Przedsiębiorców, których dotyczy:

 • Umowa sprzedaży, w tym umowa sprzedaży nieruchomości
 • Umowa zakupu
 • Umowa z dostawcą usług
 • Umowa z dostawcą towarów
 • Umowa z kontrahentem
 • Umowa dystrybucji
 • Umowa przedstawicielska
 • Umowa dealerska
 • Umowa prowizyjna
 • Umowa agencyjna
 • Umowa licencyjna
 • Umowa franczyzy (franchising)
 • Umowa serwisowa
 • Umowa w handlu międzynarodowym
 • Międzynarodowe kontakty handlowe
 • Umowy z sieciami handlowymi
 • Umowa dostawy rzeczy
 • Umowa marketingu
 • Umowa ubezpieczenia
 • Umowa kredytu
 • Umowa pożyczki
 • Umowa najmu
 • Umowa dzierżawy
 • Umowa leasingu
 • Umowa zastawu
 • Umowa depozytu
 • Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie
 • Umowa akredytywy dokumentowej
 • Regulaminy
 • OWS – ogólne warunki sprzedaży
 • OWU – ogólne warunki usług
 • OWW – ogólne warunki współpracy
 • Wzorce umów
 • Umowy ramowe
 • Prawo pierwokupu
 • Prawo odkupu
 • Umowa z pracownikami
 • Umowa zlecenia
 • Umowa dzieła
 • Umowa o świadczenie usług
 • Umowa kontraktu menadżerskiego
 • Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Umowa o zachowanie poufności
 • Umowa o zakazie konkurencji
 • Umowa o roboty budowlane
 • Umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania