Umowy cywilnoprawne

 

Dobra umowa to taka, która gwarantuje Twoje prawa i maksymalnie chroni Twoje interesy

 Dobrą umowę przygotuje dla Ciebie Kancelaria Wójcik

Umowy stanowią nieodłączony element naszego życia, czy tego chcemy, czy też nie. W Pol­sce obo­wią­zu­je zasa­da swo­bo­dy umów, co oznacza, że stro­ny mogą zawrzeć umowę, w któ­rej okre­ślą sto­su­nek praw­ny według swe­go uzna­nia, jednak muszą to zrobić w granicach obowiązującego prawa i z poszanowaniem zasad współżycia społecznego. Skomplikowana rzeczywistość i gąszcz, często zmieniających się przepisów zdecydowanie nie ułatwia sprawy. Zamiast się „głowić” i podejmować nieświadomie ryzyko związane z nieadekwatnie zawartą umową, możesz skorzystać z doświadczenia naszej kancelarii. Szerokie spektrum zawieranych umów, samo przez się skłania do oddania sprawy w ręce specjalisty, szczególnie w istotnych dla Ciebie sprawach. To się po prostu opłaca, ponieważ zawierając umowę, stajemy się podmiotem praw i obowiązków, nieraz w szerokim zakresie. Często jako osoba prywatna zawierasz umowy z firmami, bankami, korporacjami i innymi osobami posiadającymi profesjonalną reprezentację prawną, która zabezpiecza ich interesy, nie twoje, co znajduje się w odpowiednich zapisach umownych. Z nami wyrównasz swoje szanse i unikniesz „kruczków” prawnych zapisanych w umowach.

 

Kancelaria Wójcik oferuje pomoc prawną w zakresie:

 • Przygotowanie umowy

Na podstawie intencji stron umowy, ze szczególnym uwzględnieniem interesów naszego Klienta formułujemy umowę, będącą zapisem i gwarantem Twoich praw. Profesjonalne przygotowanie umowy przez doświadczonego radcę prawnego umożliwia już na etapie ustalania i negocjacji postanowień umowy, należytą ochronę Twoich interesów. Nasze doświadczenie pozwala przewidzieć konsekwencje, które umowa może przynieść w przyszłości. Wprowadzenie do zapisów  odpowiednich zabezpieczeń, takich jak np. akt notarialny, poddanie się dobrowolnej egzekucji przez dłużnika, kaucja na zabezpieczenie, akredytywa, czy weksel in blanco, zwiększa pewność rzetelnej realizacji wykonania umowy, a w przypadku braku rzetelności w postępowaniu drugiej strony umowy pozwala na szybsze i skuteczniejsze egzekwowanie swoich praw, często chroniąc nas przed utratą pieniędzy.

 

 • Analiza umowy

Zamierzasz zawrzeć umowę lub już umowę realizujesz? Chcesz upewnić się, czy właściwe zabezpieczyłeś swoje prawa? Zleć naszej kancelarii analizę zawartej umowy.

Uwzględniając obowiązujące przepisy prawa oraz wieloletnią praktykę naszej kancelarii otrzymasz rzetelną opinię prawną wskazanej umowy, z omówieniem wynikającego z niej zobowiązania i przysługujących stronom praw.  Przedstawiamy propozycję zmian istniejącego już kontraktu z uwzględnieniem interesu naszego klienta. Otrzymujesz rekomendację właściwych rozwiązań.

 

 • Negocjacje umów

Z doświadczenia wiemy, że najtrudniejszym etapem zawierania/zmiany umowy jest etap negocjacji. Niesie on ze sobą spory ładunek emocjonalny, który często przyczynia się do poważnych konsekwencji, znajdujących odzwierciedlenie w zawartej pod wpływem emocji umowie. Mając taką perspektywę, proponujemy Tobie bezpośrednią reprezentację doświadczonego radcy prawnego w roli pełnomocnika podczas negocjacji kontraktu. Nasza obecność jest nieoceniona w przypadku ewentualnego sporu związanego z realizacją lub zakończeniem umowy. Nasze doświadczenie zdobyte podczas ponad 22 lat praktyki zdecydowanie przeważa szalę podczas negocjacji na Twoją stronę, pozwalając ułożyć stosunki umowne. Taka pomoc prawna na każdym etapie negocjacji to dla każdego duży komfort i bezpieczeństwo prawne.

 

 • Reprezentacja przed Sądami i urzędami

W przypadku sporów sądowych dotyczących zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych możesz liczyć na pomoc prawną z naszej strony.

 

Praktyka Kancelarii Wójcik w przedmiocie umów zawieranych przez osoby fizyczne obejmuje między innymi umowy z zakresu:

 • umowy zlecenia
 • umowy o dzieło,
 • umowy o zarządzanie (kontrakt managerski)
 • umowy najmu
 • umowy dzierżawy,
 • umowa użytkowania (w tym wieczystego)
 • umowa zastawu
 • umowa służebności
 • umowa ubezpieczenia
 • umowy kupna
 • umowy sprzedaży,
 • umowy dostawy,
 • umowy darowizny,
 • umowy o roboty budowlane,
 • umowy kredytu i pożyczki,
 • umowy przechowania
 • umowy składu,
 • umowy przewozu i spedycji,
 • umowy o współpracy związanych z obrotem towarowym,
 • umowy o świadczenie usług różnego rodzaju,
 • umowy pośrednictwa handlowego,
 • umowy z zakresu zabezpieczenia wierzytelności,
 • umów nienazwanych