Sprawy pracownicze

 

Zapobiegaj i unikaj kłopotów – weryfikacja umów, pism, dokumentów
Trudne rozmowy – rozmowy przedsądowe, mediacje, negocjacje, urzędy, sądy
Zwolnienie dyscyplinarne
Wypowiedzenie umowy
Praca bez umowy
Umowy śmieciowe
Mobbing lub dyskryminacja
Upomnienie, nagana, kara finansowa
Wynagrodzenie za nadgodziny i urlop
Kadra zarządzająca – Prezes, Manager, Dyrektor, Kierownik – ryzyka, zakres odpowiedzialności
Zakaz konkurencji

 

W sporze z firmą Ty jesteś sam, firma ma ma pieniądze, prawników, księgowe, kierowników i całe zaplecze, które wykorzysta w sporze z Tobą. Tak być nie musi. Z naszą pomocą wyrównasz swoje szanse. Oferujemy Tobie 22 lata doświadczenia prawnego. Kancelariawójcik.com chroni twoje prawa.

 

Możemy Tobie pomóc w tych sprawach:

Zapobiegaj i unikaj kłopotów.
Sprawdzimy Twoje umowy, dokumenty, pisma, zyskasz pewność swojej sytuacji.
Dzisiaj porada prawna, napisanie lub sprawdzenie umowy, pomoc (przygotowane przez nas pismo podpiszesz Ty albo my, zależnie od ustaleń), da Tobie jutro ograniczenie strat finansowych, stresu oraz jasność co do Twojej sytuacji.Trudne rozmowy?
Nie chcesz rozmawiać z pracodawcą, nie musisz, my to zrobimy. Negocjujemy za Ciebie, reprezentujemy przed sądami, urzędami, pracodawcą i innymi podmiotami.

W walce o swoje prawa, Twoim wsparciem jest doświadczony prawnik z Kancelarii Wójcik. Jest on Twoim negocjatorem lub pełnomocnikiem w sądzie. Walczy o Twoje należności lub broni Ciebie przed roszczeniami finansowymi.

Zwolnienie dyscyplinarne
Grozi Tobie „dyscyplinarka”, lub już otrzymałeś takie wypowiedzenie umowy?
Nie czekaj, masz tylko 21 dni na obronę swoich praw.

Zwolnienie dyscyplinarne (Firma pozbawia Ciebie nagle wynagrodzenia).
Na świadectwie pracy widnieje szkalujący art. 52 Kodeksu pracy? Czy firma ma słuszne powody? Czy firma ma mocne dowody? Za dyscyplinarką może kryć się dyskryminacja, mobbing, naruszenie dóbr osobistych. Mogą  przysługiwać Tobie różne roszczenia w zakresie praw pracowniczych. To sprawy do sprawdzenia przez nas. 21 dni to mało czasu!
A może przeczuwasz zbliżające się zwolnienie? Powiemy Tobie, jakie dowody trzeba zbierać!

Wypowiedzenie umowy
Uważasz, że zostałeś niesłusznie lub nieprawidłowo zwolniony, sprawdzimy to.

Wypowiedzenie umowy, sprawdzimy, czy wypowiedzenie jest prawidłowe? Czy jest prawnie zasadne? Także rozwiązanie umowy na czas określony musi być zasadne. Powody wypowiedzenia są niejasne lub nieprawdziwe? Za wypowiedzeniem może kryć się dyskryminacja, mobbing, naruszenie dóbr osobistych. Mogą Ci przysługiwać różne roszczenia, np. o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o odprawę. Zajmiemy się tymi sprawami dla Ciebie. 21 dni to mało czasu! A może dopiero obawiasz się zwolnienia? Powiemy Tobie, jakie dowody trzeba zbierać!)

Kadra zarządzająca
Awans i większa odpowiedzialność idą w parze. Oferujemy pomoc dla Prezesów, Dyrektorów, Menadżerów, Kierowników, sprawdzanie umów i zakres odpowiedzialności osobistej.

Umowa Prezesa, Dyrektora, na stanowisko kierownicze. Powołanie do zarządu. (Wyższe stanowisko to wyższa odpowiedzialność. Przed zawarciem takiej umowy skonsultuj ją z nami pod względem prawa pracy, podatkowego, kodeksu spółek handlowych. Pomożemy Tobie zawrzeć korzystną umowę, i nie narażać się zbytecznie na ryzyko prawne.)

Praca bez umowy
Już pracujesz, a nie dostałeś jeszcze umowy. Pracodawca obiecuje i się nie wywiązuje, czas mija?
To niezgodne z prawem.

Odmowa podpisania umowy. Niedotrzymanie przez firmę ustaleń z pracownikiem. (Zawarcie umowy może poprzedzać zatrudnienie na próbę, zlecenie, albo zwykłe dopuszczenie do pracy bez żadnego dokumentu. Zawarcie umowy może też być obiecane przez firmę, a obietnica niedotrzymana. Podobnie może być z obietnicą podwyżki, zmiany działu, przeniesienia do innego miasta itp. Wszystko to może być związane ze zmianami w Twoim życiu i mniej lub bardziej poważnymi konsekwencjami. Nie zostawimy Ciebie z tym, zweryfikujemy skuteczność wcześniejszych ustaleń. Ustalimy, jakie konsekwencje można wyciągnąć wobec firmy.)

Mobbing czy dyskryminacja
Źle Cię traktują, poniżają, traktują gorzej niż pozostałych pracowników.

Mobbing (Czy z pracą wiąże się złe traktowanie Ciebie? Poniżanie? Zła atmosfera? Zbyt duży stres? Konsekwencje zdrowotne psychiczne lub fizyczne? Poczucie niskiej wartości? Jeśli nie chcesz się poddać, to walcz o godność, Twoją przyszłość i relacje z ludźmi. Firma zarobiła na Twojej pracy, więc ma z czego wypłacić Tobie odszkodowanie za szkody materialne i zadośćuczynienie za tzw. straty moralne. Pomożemy Tobie w zebraniu dowodów, oszacowaniu roszczeń i przeprowadzeniu sprawy.)

Zakaz konkurencji
Masz wątpliwości czy dotyczy Ciebie, czy z tego tytułu należy się Tobie wynagrodzenie.

Zakaz konkurencji (Jesteś Prezesem, Dyrektorem, Specjalistą, Handlowcem z wiedzą o know-how firmy? Czy po zakończeniu pracy firma chowa Twoją umowę o zakazie konkurencji do szuflady i udaje, że nic się Tobie nie należy? Czy w Twojej umowie nie jest określona żadna kwota dla Ciebie za zakaz konkurencji po zakończeniu pracy? Firma zwalnia Ciebie z zakazu konkurencji, albo twierdzi, że on wygasł? Ocenimy sytuację i ustalimy Twoje roszczenia. Zarekomendujemy najlepsze rozwiązania.)

Upomnienie, nagana, kara finansowa
Doświadczyłeś,któregoś z powyższych, uważasz, że zostałeś ukarany niesłusznie.

Upomnienie, nagana, kara finansowa (Może to być pretekst do obniżania Tobie premii. Może to być wstęp do zwolnienia Ciebie z pracy. Dlatego jeśli czujesz, że sankcje wobec Ciebie są niesłuszne – odwołaj się. Jeśli chcesz, to możesz sam podpisać przygotowane przez nas pismo, albo my będziemy Ciebie reprezentować. Czas jest krótki, bo tylko 7 dni na złożenie sprzeciwu do firmy i 14 dni od odrzucenia sprzeciwu na wystąpienie do sądu pracy o uchylenie kary.)

Wynagrodzenie za nadgodziny i urlop
Pracujesz w nadgodzinach i nie otrzymujesz stosownego wynagrodzenia.
Nadgodziny (Pracowałeś w nadgodzinach, a nie otrzymałeś odpowiedniego wynagrodzenia? Dokumentuj pracę w nadgodzinach, zbieraj i archiwizuj dowody. To roszczenie przedawnia się w okresie 3 lat. Może zdecydujesz się na skierowanie go do sądu.)

Umowy śmieciowe
Masz umowę zlecenie,o dzieło,o współpracy na jednoosobowej działalności, kontrakt, a uważasz, że twoja praca jest typową umową o pracę, sprawdź to.
Ukryta umowa o pracę. (Twoja umowa może mieć nazwę umowy zlecenia, o dzieło, kontraktu, umowy o współpracy. Pomysłowość firm nie zna granic, żeby tylko oszczędzić na Twojej pensji i Twoich świadczeniach z ZUSu. Zamiast umowy śmieciowej możesz żądać ustalenia istnienia stosunku pracy, a wraz z nim wynagrodzenia za nadgodziny, za urlopy, za dni wolne od pracy i za nocki, staż pracy od którego zależą przywileje pracownicze i uprawniania ZUSowskie. W razie ustalenia stosunku pracy, w grę wchodzi także ochrona przed wypowiedzeniem, zwolnieniem dyscyplinarnym, mobbingiem, dyskryminacją i in.)