Sprawy korporacyjne

 

Bieżąca obsługa prawna i nadzór nad ładem korporacyjnym, powierz Kancelarii Wójcik

Prowadzenie spółki dla wielu przedsiębiorców to przede wszystkim biznes i działalność operacyjna, czy finansowa, liczy się zysk i rozwój. To częste podejmowanie wielu decyzji, często w warunkach niepewności i braku pełnej informacji, bezsprzecznie to również ryzyko, również prawne. Nie możemy zapominać, że ramy prawne prowadzenia działalności gospodarczej narzuca ustawodawca, a za ich przekroczenie mogą nas spotkać dotkliwe konsekwencje. Nasza kancelaria zabezpiecza przedsiębiorców przed niepotrzebnymi i dotkliwymi konsekwencjami błędów, czy niewiedzy w zakresie prawnych uwarunkowań prowadzenia biznesu. Warto zadbać o to, aby nasza działalność prowadzona była w zgodzie z obowiązującym prawem, to się opłaca. Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw jest kluczową kompetencją naszej Kancelarii.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obsłudze stałych partnerów nasze praktyczne doświadczenie może okazać się bezcenne w wielu sytuacjach napotykanych przez przedsiębiorstwa na drodze rozwoju. Mieliśmy okazję zabezpieczać od strony prawnej firmy od początków ich działalności, poprzez fazę wzrostu i ekspansji, aż do uzyskania pozycji liderów w swoich branżach. Mieliśmy również swój udział w ochronie prawnej kapitałów i Zarządów spółek, które były zmuszone sytuacją do wycofania się z nierentownych inwestycji/lokalizacji, czy też postanowiły zakończyć działalność. Równie bliskie są nam sprawy małych i średnich przedsiębiorstw, co sprawy dużych podmiotów, grup kapitałowych i korporacji z obrotami nierzadko przekraczającymi 1 mld zł. Jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę prawną każdego przedsiębiorstwa na każdym etapie rozwoju biznesu. Podkreślenia wymaga fakt, że branża FMCG w aspekcie hurtu, czy detalu, ze szczególnym nastawieniem na obsługę sieci franczyzowych, praktycznie nie ma dla naszej kancelarii tajemnic.

Świadczone przez nas usługi w zakresie spraw korporacyjnych obejmują wszelkie aspekty prawne prowadzenia biznesu, do których należą opracowywanie i opiniowanie w zakresie min:

 • aktów założycielskich, statutów, regulaminów spółek
 • zmiany umowy spółek
 • umów pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami)
 • protokołów uchwał podejmowanych na posiedzeniach organów spółek
 • ksiąg udziałów, ksiąg akcyjnych, ksiąg protokołów
 • zbycia lub nabyciu udziałów oraz akcji spółki
 • dokonywanie zmian w zarządach spółek
 • podwyższania/obniżenia kapitału zakładowego
 • konwersji zadłużenia na udziały/akcje,
 • umów o poufności oraz umów inwestycyjnych
 • umów handlowych
 • umów franczyzowych
 • umów najmu
 • audytu zabezpieczenia prawnego w przedsiębiorstwie, due diligence
 • wewnętrznej dokumentacji korporacyjnej w zgodzie z aktualnymi przepisami
 • rozwiązania i likwidacji spółek prawa handlowego oraz zakończenia spraw związanych z ich działalnością

 

Pomoc prawna Kancelarii Wójcik obejmuje również merytoryczne i osobiste wsparcie podczas takich sytuacji jak min:

 • negocjowanie wszelkiego rodzaju umów z partnerami zewnętrznymi
 • sprzedaży i zakupie przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części
 • zakładaniu i likwidacji oddziałów przedsiębiorstw krajowych
 • zakładaniu przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
 • przekształceniach i reorganizacjach spółek
 • obsłudze zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy
 • udział w posiedzeniach zarządów i rad nadzorczych
 • zatrudnienie Członków Zarządu (uchwały, kontrakty menadżerskie)
 • rozwiązywanie sporów między wspólnikami lub akcjonariuszami
 • prowadzenie postępowań polubownych oraz sądowych
 • w sprawie kupna i sprzedaży udziałów (akcji) spółek kapitałowych
 • podział i łączenie spółek, w tym również przejęcia innych podmiotów
 • obrocie udziałami i akcjami
 • umarzanie udziałów oraz akcji
 • przygotowania spółki do wejścia inwestora
 • odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.