Prawo rodzinne

 

Dobry prawnik rozwodowy – Kancelaria Wójcik
Rozwód to decyzja, która zmienia wszystko, zrób to właściwie

Kancelaria Wójcik to rozwód przeprowadzony sprawnie, dyskretnie w rozsądnej cenie

To satysfakcjonujące alimenty i dobre kontakty z dzieckiem

Sprawy rozwodowe należą do katalogu najczęściej powierzanych nam spraw z dziedziny prawa rodzinnego. Rozwód często pociąga za sobą konieczność uregulowania również innych aspektów prawa rodzinnego. Szczególnie ma to miejsce, gdy uregulowania wymagają relacje dotyczące dzieci. Z tych właśnie przyczyn najszerzej traktujemy tutaj pomoc prawną w sprawach o rozwód. Sprawy rozwodowe prowadzone na gruncie prawa rodzinnego i opiekuńczego, wiążą się z dużymi emocjami, które potęgują stres. To zawęża pole widzenia i możliwość rzetelnej oceny sytuacji przez osoby bezpośrednio zaangażowane. Pomoc doświadczonego prawnika zwiększa Twoją przewagę.

Możesz na nas liczyć, w sytuacji gdy zmieniasz dotychczasowe życie Swoje i innych.

Zanim złożysz wniosek rozwodowy zachęcamy do przeprowadzenia mediacji z naszym udziałem. Posiadamy praktykę i stosowne uprawnienia do przeprowadzenia mediacji między zwaśnionymi stronami.

Decyzja o zakończeniu małżeństwa z reguły jest trudna. Wiąże się w wieloma konsekwencjami dla obu stron. Zachęcamy aby zastanowić się, czy jest jeszcze możliwe pokonanie kryzysu, jaki pojawił się w związku, szczególnie jeśli w związku są dzieci.

Zachęcamy do rozmowy z prawnikiem rozwodowym, z uprawnieniami mediatora, który racjonalnie i bezstronnie spojrzy na zaistniałą sytuację oraz zaproponuje możliwe rozwiązania. Ty wybierzesz odpowiednie rozwiązanie dla Siebie. My je zrealizujemy.

Separacja – na tym etapie to jeszcze możliwe, choć bardzo rzadko praktykowane. To taka instytucja zawieszenia małżeństwa na pewnie czas, czas próby. Może być rozwiązaniem tymczasowym, daje czas i doświadczenie pozwalające na pogodzenie się małżonków lub utwierdzenie o konieczności rozwodu i podjęcie przygotowań do złożenia pozwu o rozwód. Na tym etapie przydatna będzie nasza pomoc oraz reprezentacja przed sądem.

Jak długo trwa sprawa rozwodowa?

Najkrócej trwają sprawy rozwodowe bez orzekania o winie. Zazwyczaj kończą się na pierwszej rozprawie. W takich sprawach można uzyskać rozwód ekspresowo, w 4 miesiące.

Sprawy z orzekaniem o winie trwają zdecydowanie dłużej. Gdy strony zgłoszą liczne dowody i świadków celem udowodnienia winy przeciwnika, to sprawy takie mogą trwać wiele miesięcy, a nawet kilka lat. Długość postępowania w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie uzależniona jest od wielu czynników.

Jaka jest wysokość kosztów sadowych rozwodu?

Opłata sądowa w sprawie o rozwód wynosi 600 zł. W razie zakończenia sprawy o rozwód bez orzekania o winie sąd z urzędu zwraca powodowi kwotę 300 zł z uiszczonych 600 zł, zaś pozwany zobowiązany jest zwrócić powodowi na jego wniosek kwotę 150 zł. Wtedy koszt rozwodu wynosi dla każdej ze stron po 150 zł. Rozwód bez orzekania o winie charakteryzuje się najniższymi opłatami sądowymi i najkrótszym czasem trwania. Takie rozwiązanie często można wypracować podczas mediacji przedsądowej w Kancelarii Wójcik.

Ile kosztuje obsługa prawna rozwodu w Kancelarii Wójcik?

Pierwsza wizyta polega na rozpoznaniu sprawy i przyjęciu wybranego scenariusza. Koszt takiej wizyty to 299 zł netto i w przypadku zawarcia umowy zmniejsza finalną cenę obsługi prawnej o tą wartość. Koszt reprezentacji w sprawie o rozwód bez orzekania o winie to 1799 zł netto w przypadku, gdy małżonkowie:

  • obydwoje chcą rozwodu bez orzekania o winie
  • nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci
  • nie mieszkają we wspólnym lokalu lub uzgodnili zasady korzystania ze wspólnego lokalu po rozwodzie
  • żadna ze stron nie żąda alimentów

Koszt reprezentacji w sprawie o rozwód z orzekaniem o winie zaczyna się od 1999 zł netto.
Ostateczną wycenę usługi ustalamy na pierwszym spotkaniu z klientem i zależy od wielu czynników jak skomplikowanie sprawy, żądania stron, alimenty, podział majątku, ustalenie kontaktów z dziećmi, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ilość materiału dowodowego, świadków, długości trwania sprawy, ilości rozpraw.

Kancelaria Wójcik przeprowadzi Twój rozwód sprawnie, bez zbędnej zwłoki. Sprawi, że rozwód nie zrujnuje Twojego przyszłego życia.

Jeśli szukasz zaufanego prawnika rozwodowego powierz swoją sprawę Kancelarii Wójcik.