Procesy Sądowe

 

Reprezentacja w sądzie, urzędzie, podczas spotkań i negocjacji z Kancelarią Wójcik to pewność i bezpieczeństwo Twoich spraw.

Stresujesz się nieuchronnym procesem sądowym, sprawą urzędową, potrzebujesz asysty w trudnych negocjacjach lub rozmowach?

Przestań się martwić i zyskaj z nami pewność silnej reprezentacji Twojej sprawy. W zależności od sytuacji możemy być dla ciebie wsparciem, a jeśli wolisz stawimy się za Ciebie w roli pełnomocników. Reprezentacja sądowa w naszym przypadku to fachowa pomoc prawnika w sądzie. Będąc profesjonalnymi pełnomocnikami dokładnie sformułujemy twoje stanowisko w sprawie. W wielu sprawach profesjonalny pełnomocnika jest konieczny dla uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia w sprawie. Reprezentujemy  naszych klientów również w sprawach karnych, stawiając sobie za cel uniewinnienie lub uzyskanie jak najłagodniejszej kary. Wsparcie naszej kancelarii będzie na wagę złota szczególnie w ważnych przypadkach, gdzie sprawy wysokiej wagi lub wartości wymagają dogłębnej analizy, przygotowania strategii i trudnych, stresujących rozmów ze strona przeciwną, urzędami czy sądami. Pomożemy zarówno w sprawach cywilnych, karnych gospodarczych, administracyjnych, biznesowych, spadkowych, rodzinnych, pracowniczych, czy też w mediacjach.

W przypadku spraw sądowych prowadzimy sprawy w całej rozciągłości procesu sądowego. Zaczynając od spotkania i rozpoznania sprawy, po analizę szczegółową w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Taki model współpracy z klientami pozwala ocenić szanse powodzenie sprawy i wybrać optymalną strategię działania.

Reprezentacja przed sądami i organami administracji

Nie wszystkie sprawy da się załatwić bez ingerencji sądu. Niektóre, jak na przykład rozwód, muszą być rozstrzygane przez sędziego. Dla Klientów którzy muszą zmierzyć się z wymiarem sprawiedliwości we własnej sprawie oferuję swoją pomoc. Zawiłość procedur sądowych może stanowić barierę nie do pokonania, dlatego zawsze warto rozważyć czy sprawy nie powierzyć profesjonaliście w swoim fachu. Jako radca prawny jestem uprawniony do reprezentowania Klientów na rozprawach przed sądem. Oznacza to, że możecie Państwo zlecić naszej kancelarii prowadzenie sprawy, a tym samym uzyskać profesjonalną pomoc podczas całego procesu sądowego.

Sprawy sądowe to nie tylko posiedzenia, lecz przede wszystkim przygotowanie strategi, pism przedsądowych, a finalnie składanie pism procesowych, które niejednokrotnie stanowi najważniejszą część całego procesu sądowego.

W ramach reprezentacji sądowej, zgodnie z ustawą z 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych – wykonywanie zawodu radcy to świadczenie pomocy prawnej, która polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, włączając w to występowanie przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co ważne nie istnieją aktualnie w polskim prawie jakiekolwiek ograniczenia podmiotowe, w zakresie możliwości korzystania z pomocy prawnej radców prawny. Innymi słowy radca prawny może świadczyć pomoc prawną na rzecz każdej osoby i każdego podmiotu prawa.

 

Usługi Kancelarii Wójcik obejmują reprezentację przed sądami powszechnymi, sądami karnymi oraz administracyjnymi. Bierzemy udział w postępowaniach z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego, prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa budowlanego, cywilnego, karnego, rodzinnego, sportowego, prawa spółek i medycznego.

W tym zakresie oferujemy sporządzenie i wniesienie pozwu, apelacji lub skargi kasacyjnej również do Sądu Najwyższego. Udzielamy także wsparcia prawnego przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.