Dane osobowe

 

Kancelaria Wójcik w obronie Twoich praw
Twoje dane osobowe -Twoje prawa

Korzystaj z pełni swoich praw w obrębie ochrony danych osobowych, gwarantują je przepisy rozporządzenia RODO.

Znamy się na przepisach RODO, wiemy jak postąpić abyś mógł wyegzekwować swoje prawa. Skorzystaj z naszego doświadczenia.

Doradzimy jak egzekwować przysługujące Tobie prawa, przygotujemy pisma, wyślemy do wskazanych podmiotów, w Twoim imieniu możemy bezpośrednio kontaktować się z podmiotami przetwarzającymi Twoje dane osobowe. Jeśli wystąpi taka potrzeba zawiadomimy organy nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będziemy reprezentować Ciebie przed sądami.

Zależy Tobie na ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych

 • Masz prawo do bycia zapomnianym – w sytuacji w której nie chcesz by Twoje dane były przetwarzane, a brak jest
  podstawy legitymującej takie przetwarzanie, możesz żądać zaprzestania ich przetwarzania, aktualizacji tych danych,
  lub ich usunięcia w wybranym zakresie. Przedstaw nam swoją sprawę, doradzimy jakie są możliwości.

Zależy Tobie na sprawdzeniu jakie firmy i w jakim zakresie przetwarzają Twoje dane osobowe

RODO gwarantuje łatwiejszy dostęp do danych – masz prawo dostępu do szerszego zakresu informacji
o przetwarzaniu Twoich danych, a informacje te powinny być dla Ciebie dostępne w jasnej i zrozumiałej formie. Ponadto masz
prawo do przenoszenia danych między usługodawcami internetowymi. W praktyce możesz w ten sposób uzyskać informacje
jakie dane i informacje o Tobie przetwarzają poszczególne podmioty. Skontaktuj się z nami, aby w łatwy sposób skorzystać z
tego prawa.

Chroń dane osobowe swoich dzieci

 • RODO gwarantuje silniejszą ochronę praw dzieci – w dobie rosnącego dostępu do internetu dzieci są szczególnie narażone
  na niebezpieczeństwa z tym związane. Zgodnie z rozporządzeniem RODO dane osobowe dzieci zasługują na szczególną
  ochronę, ponieważ są w mniejszym stopniu świadome zagrożeń, konsekwencji, gwarancji i swoich praw w odniesieniu do
  przetwarzania danych osobowych. W kontekście usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dzieciom,
  przepisy przewidują, że zgoda na przetwarzanie danych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, musi być wyrażona albo
  zaakceptowana przez osobę sprawującą władze rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem i tylko w zakresie wyrażonej zgody.
  Chroń swoje dane swoich dzieci skorzystaj z pomocy Kancelarii Wójcik.

Interwencja w przypadku naruszenia ochrony Twoich danych osobowych

 • Przepisy RODO nakładają obowiązek informowania o naruszeniu danych – administratorzy danych osobowych (ADO) mają obowiązek powiadomienia organu nadzorczego i w stosownych przypadkach osoby, której dane dotyczą o naruszeniu danych. Z pomocą naszej kancelarii podejmiesz adekwatne do sytuacji działania egzekwując swoje prawa.

Reprezentacja przed PUODO i sądami

 • RODO umożliwia skuteczniejszą egzekucję przestrzegania przepisów – polski organ ochrony danych ma możliwość w uzasadnionych przypadkach nakładania administracyjnych kar pieniężnych w wysokości do do 20 milionów euro lub do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu firmy, w zależności od okoliczności i skali naruszeń. Kancelaria Wójcik przygotuje pisma, poinformuje organy nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będzie reprezentować Ciebie przed sądami w obronie Twoich praw.