Dane osobowe Firma

 

KANCELARIA WÓJCIK

BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE TWOJEJ FIRMY

Ochrona informacji, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Wybierz usługę odpowiednią dla Twojej firmy:

Zleć to nam i rób swoje. Polecamy kompleksową obsługę firm w zakresie ochrony informacji, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Prowadzimy obsługę firm od A do Z w ramach której: identyfikujemy potrzeby, przygotowujemy procesy, procedury, dokumentacje, wdrażamy standardy, szkolimy kadrę, pełnimy funkcję inspektora ochrony danych IODO, reprezentujemy przedsiębiorstwa w toku kontroli prowadzonych przez organy ochrony danych osobowych, UODO, GIODO. Odpowiadamy w imieniu firm na zapytania osób w zakresie dostępu do danych osobowych, dokonujemy aktualizacji i niezbędnych zgłoszeń do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, informujemy osoby, których dane dotyczą, w zakresie, w jakim wymaga tego RODO, zapewniamy zastępstwo prawne w postępowaniach przed organami właściwymi w sprawie ochrony danych oraz sądami. Jakość obsługi gwarantuje doświadczony prawnik posiadający uprawnienia radcy prawnego.

Skorzystaj z naszego doświadczenia zakresie, który uważasz za właściwy. Oferujemy pomoc w poszczególnych obszarach ochrony informacji, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

•przygotowanie lub dostosowanie już istniejących procesów, klauzul oraz dokumentacji pod względem przetwarzania danych osobowych RODO – GDPR, w szczególności dla branży IT, stron www, serwisów internetowych, sklepów internetowych, firm, aplikacji oraz firm handlowych, czy usługowych
• tworzenie dokumentacji wewnętrznej firmy w tym m.in. polityki bezpieczeństwa informacji, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych etc.
klauzule, pliki cookie, polityka prywatności, spójne regulaminy, wszystko dla prowadzenia działalności w internecie
• prowadzenie szkoleń indywidualnych i grupowych dla Administratorów Danych Osobowych (ADO), Inspektorów Ochrony Danych (IOD) oraz pracowników firm, którzy mają dostęp do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.
• tworzenie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
obsługa zapytań osób, których dane dotyczą
Pełnimy funkcję inspektora ochrony danych IODO w ramach świadczonej obsługi prawnej
• Odpowiadamy w imieniu firm na zapytania osób w zakresie dostępu do danych osobowych
• interpretacji przepisów RODO, w szczególności w kontekście wskazówek lub wytycznych wydawanych przez Europejską Radę Ochrony Danych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
• wdrożenia programów zapobiegania naruszeniom
• porady prawne w innych sprawach dotyczących gromadzenia i przetwarzaniem danych osobowych

Szybka pomoc RODO, kontrole, zapytania…

• zarządzanie incydentami,
• działania zapobiegawcze w sytuacji wycieku danych, ataku hackerskiego
• wdrożenia programów zapobiegania naruszeniom
• przeprowadzanie sprawdzeń zgodności z przepisami RODO
• Udzielamy porad prawnych w kontekście konkretnych zdarzeń w obszarze RODO.
• W przypadku zbliżającej się kontroli UODO, GIODO prowadzimy audyt i korygujemy występujące nieprawidłowości
• Reprezentujemy przedsiębiorstwa w toku kontroli prowadzonych przez organy ochrony danych osobowych, UODO,
GIODO
• Pełnimy funkcję inspektora ochrony danych IODO w ramach świadczonej obsługi prawnej
• Odpowiadamy w imieniu firm na zapytania osób w zakresie dostępu do danych osobowych