Prawo pracy

 

Pracodawco skorzystaj z naszego doświadczenia i oszczędź firmie kosztów sporu.

Niski stan bezrobocia, rosnąca znajomość przepisów prawnych powodują, że pracownicy coraz częściej decydują się na spory sądowe z pracodawcą wysuwając swe roszczenia. Pamiętaj o tym, że od kilku lat mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Przed sądem pracy to pracownik uzyskuje uprzywilejowaną pozycję.

Pracownicy nierzadko wykorzystując swą pozycję podczas procesu, często próbują  uzyskać świadczenia im nienależne. Co istotne, już sam spór odbija się negatywnie na opinii pracodawcy.

 

Pracodawcy mogą liczyć na naszą fachową pomoc w poniższych sprawach:

Zwolnienia grupowe
Biznes wyhamował, musisz ratować firmę przed upadłością, rozważasz zwolnienia pracowników?
Przed przystąpieniem do redukcji zatrudnienia, podstawową sprawą jest rozstrzygnięcie, czy masz do czynienia właśnie ze zwolnieniami grupowymi pracowników, czy też z inną podstawą rozwiązania umów o pracę.

Zwolnienie dyscyplinarne
Pracownik zasłużył na dyscyplinarne rozwiązanie umowy w trybie art. 52 k.p.?
Przygotuj wypowiedzenie umowy w odpowiedni sposób, podaj konkretne powody, zbierz oświadczenia świadków. W przeciwnym razie w przypadku sporu to pracownik będzie na Ciebie przerzucał ciężar dowodowy i odpowiedzialność za niewłaściwe rozwiązanie umowy. Jeśli nie wiesz jak postąpić, masz wątpliwości, lub już doszło do sporu to skontaktuj się z naszą kancelarią, ocenimy indywidualnie każdy przypadek.

Nagana, upomnienie, kary porządkowe, obciążenie wynagrodzenia
Niedobory inwentaryzacyjne, spóźnienia do pracy oraz inne przewinienia, powodują Twoją irytację, nie wiesz co zrobić, aby zgodnie z prawem dyscyplinować pracownika?
Pracownik dopuszcza się złamania regulaminu pracy, przyczynia się do szkód w majątku firmy, ale nie chcesz stosować dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę, wówczas możesz sięgnąć po mniej dolegliwe środki wymienione powyżej. Należy jednak z nich korzystać w sposób rozważany. Rozpoznamy dla Ciebie dostępne możliwości.

Mobbing lub dyskryminacja
Pracownik oskarża firmę o mobbing lub dyskryminację, to poważna sprawa.
Zanim dojdzie do takiej sytuacji radzimy wprowadzić działania prewencyjne w postaci firmowych procedur antymobingowych. W tan sposób zminimalizujesz ryzyko sporu, a jak do niego dojdzie, będziesz miał więcej argumentów na swoją korzyść. W przypadku sporu, kontroli PiP pomożemy przygotować strategię obrony i wskażemy, jakie należy zabezpieczyć dowody.
Jeśli zatrudniasz powyżej 20 pracowników, powinieneś liczyć się z przepisami wykraczającymi poza Kodeksem pracy. W szczególności z ustawą z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy, z przyczyn niedotyczących pracowników. Podstawową sprawą jest rozstrzygnięcie, czy masz właśnie do czynienia zwolnieniami grupowymi pracowników, czy też nie. Z naszą pomocą unikniesz kosztownych błędów w tym zakresie.

Zakaz Konkurencji
Zatrudniasz specjalistów i chcesz być pewny, że na „boku” lub po zakończeniu stosunku pracy nie podejmą pracy w firmie konkurencyjnej, lub sami nie staną się dla firmy konkurencją?
W przypadku umów o pracę mamy do czynienia z dwiema sytuacjami, w których może obowiązywać zakaz konkurencji: zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy oraz zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Oczywiście współpraca ze specjalistami przybiera różne formy i zakaz konkurencji w ich zakresie możemy dla Ciebie rozpatrzyć w następujących: pomiędzy przedsiębiorcami, w umowie zlecenia, w umowie cywilnoprawnej, dla podwykonawcy, w spółce z o.o. i akcyjnej, w spółkach kapitałowych, czy umowie agencyjnej.