Topowy ubezpieczyciel nie rozumie warunków AC

Poznanianka właścicielka używanego Porsche 16 kwietnia 2020 wykupiła ubezpieczenie AC od kradzieży. Wartość jej Porsche wynosiła prawie 277 000 zł. Wartość była potwierdzona wyceną agenta ubezpieczeniowego po konsultacji z salonem i oględzinach auta.

Kobieta zapłaciła ponad 10 000 zł za AC z opcją Auto Wartość 100 %. Ta opcja miała zapewnić jej odszkodowanie równe wartości auta wskazanej w umowie AC. Bez uwzględnienia naturalnej utraty wartości rynkowej pojazdu w trakcie ubezpieczenia!

Kradzież auta nastąpiła w lipcu 2020. Policja nie złapała złodzieja.

Po zgłoszeniu kradzieży ubezpieczyciel 24 lipca 2020 ponownie wycenił samochód na dzień zawarcia ubezpieczenia AC. Tym razem wycena wyniosła ok. 199 000 zł.

Wyparowało 78 000 zł wartości skradzionego auta ustalonej w polisie AC. Firma ubezpieczeniowa odmówiła ich wypłaty. Podała, że „Fakt, że przy zawarciu umowy ubezpieczenia wartość pojazdu została ustalona na kwotę nieodpowiadającą jego rzeczywistej wartości nie uzasadnia przyznania odszkodowania odbiegającego od rzeczywistej szkody.”

Poszkodowana właścicielka nie miała wyjścia i złożyła pozew do sądu.

Sąd na szczęście nie miał wątpliwości. Jego zdaniem Auto Wartość 100% zobowiązuje ubezpieczyciela, aby zweryfikował wartość auta i sumy ubezpieczenia przy sprzedaży polisy. Późniejsza wycena podczas likwidacji szkody nie może wpływać na wysokość odszkodowania. Firma ubezpieczeniowa powinna precyzyjnie i ostrożnie szacować wartość ubezpieczanych aut i określenie sumy ubezpieczenia. Skutków niestaranności ubezpieczyciela nie może ponosić właściciel pojazdu. Tak właśnie orzekł wcześniej Sąd Najwyższy w wyroku z 24 kwietnia 2018 roku w sprawie V CSK 305/17. Dlatego w tym przypadku wartość odszkodowania ma wynosić tyle samo, co wartość auta ustalona w umowie AC.

Wyrok wydał Sąd Okręgowy w Poznaniu 12 kwietnia 2022 roku w sprawie XIV C 1027/21. Uzasadnienie wyroku opracował radca prawny Sławomir Wójcik.

Czy wiesz co w tej sprawie mówi Twój prawnik? Skorzystaj z naszej wiedzy i prawniczego doświadczenia w sprawie o odszkodowanie.